#

Nah ýüplügi

Süleýman Demirel adyndaky Tejen pagta egirme fabriginiň diňe nah ýüplügi öndürmek üçin niýetlenendir we häzirki wagtda hem şol önüm öndürilip gelinýär. Fabrikde OE (open-end) nah ýüplügi howa arkaly egriji enjamlarynda öndürilýär. Fabrik Şweýsariýanyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, öndürilýän önüm howa arkaly (pnewmomehaniki usuldaky) nah ýüpligiň Nm 10/1, Nm 12/1, Nm 14/1, Nm 17/1, Nm 20/1, Nm 27/1, Nm 34/1 ölçeglerde nah ýüplük öndürilýar. Fabrikde 2016-njy ýylda bölekleýin modernizasiýa işleri geçirilen.