#

Täzelikler

#

Aşgabatda gyşky lybaslaryň görkezilişi boldy

#

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan 12 günlük sergi öz işine başlady

#

Täze ýyl nyşanly dokma önümleri ýurduň dükanlarynda satylmaga başlady